Tarieven Beschermingsbewind


Maandelijkse kosten

Bewindvoering zonder schulden:
Alleenstaande: € 114,14
Samenwonenden/gehuwden: € 136,94

Bewindvoering met schulden:
Alleenstaande: € 147.62
Samenwonenden/gehuwden € 177,17

Eenmalige kosten alleenstaande:
Intakekosten: € 644,93
Beëindigingskosten: € 242,00

Eenmalige kosten samenwonenden/gehuwden:
Intakekosten: € 773,19
Beëindigingskosten: € 290,40

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Heeft u een laag inkomen dan kan het zijn dat u de kosten voor bewindvoering vergoed krijgt vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Wij zullen dit na uitspraak beschermingsbewind voor u aanvragen.

De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en worden gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.