Tarieven Beschermingsbewind


Maandelijkse kosten

Bewindvoering zonder schulden:
Alleenstaande: € 119,69
Samenwonenden/gehuwden: € 143,58

Bewindvoering met schulden:
Alleenstaande: € 154.88
Samenwonenden/gehuwden € 185,72

Eenmalige kosten alleenstaande:
Intakekosten: € 676,39
Beëindigingskosten: € 254,10

Eenmalige kosten samenwonenden/gehuwden:
Intakekosten: € 810,70
Beëindigingskosten: € 304,92

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Heeft u een laag inkomen dan kan het zijn dat u de kosten voor bewindvoering vergoed krijgt vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Wij zullen dit na uitspraak beschermingsbewind voor u aanvragen.

De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en worden gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.