Tarieven Beschermingsbewind


Maandelijkse kosten

Bewindvoering zonder schulden:
Alleenstaande: € 111,30
Samenwonenden/gehuwden: € 133.56

Bewindvoering met schulden:
Alleenstaande: € 144.03
Samenwonenden/gehuwden € 172,82

Eenmalige kosten alleenstaande:
Intakekosten: € 628,47
Beeindigingskosten: € 235,71

Eenmalige kosten samenwonenden/gehuwden:
Intakekosten: € 754,19
Beeindigingskosten: € 282,78

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Heeft u een laag inkomen dan kan het zijn dat u de kosten voor bewindvoering vergoed krijgt vanuit de bijzondere bijstand van de gemeente. Wij zullen dit na uitspraak beschermingsbewind voor u aanvragen.

De tarieven voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en worden gepubliceerd in de Staatscourant. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.